نغمه های شاعری

شـــاعری سیب به دست
 
شاعری سیب به دست
ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/۱٩ : توسط : مهدی ا. هومن

ته یک کوچه خیس

فصل خوب دیدار

 شاعری سیب به دست

و تو را می خواند

شاپرک نزد من آی

و بهاری دلخوش

و خدایی سرخوش

و نسیم بودن

گل یاسی در دست

دامن سبز چمن

چشمه زلال چشم

که تو را می خواند

شاپرک نزد من آی

و کتابی عاشق

جوی آب جاری

مرغهای مینا

لحظه خوشحالی

تپش قلب زمین

شمع روشن با سوز

که تو را می خواند

شاپرک نزد من آی

شاعری سیب به دست

شعر نو می خواند

شاپرک در کوچه

نور می افشاند

شاپرک نزد من آی

که صدایت شعر است

تو که خوب و تازه ای

و صدایت سو سو

باز هم نور بپاش

باز روشن تر شو