نغمه های شاعری

شـــاعری سیب به دست
 
بیلی تیس
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱/٤ : توسط : مهدی ا. هومن

خفته در عشق

زیبا رو و صادق

عاشق لسبوس

بیلی تیس

خدمتگزار ونوس

عشق فروش

دست لطیفت سرد شد

و مرگ تو

مرگ عشق بازی بود

مرگ ترانه سازی بود

بی گمان بعد از تو

الهه عشق خاموش خواهد شد

بی گمان ونوس گریان است

از این رو دیگر عشق فروشی نمی کند

از این پس هیچ زیبا رویی را به درگاهش نمی پذیرد

و گونه هایش زرد است

در غم از دست دادن تو

و من هنوز می بینمت

که با تن عریان

درختان جنگل سافو را نوازش میدهی