نغمه های شاعری

شـــاعری سیب به دست
 
گاهی
ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۱٧ : توسط : مهدی ا. هومن

گاهی همان کسی که دم از عقل می زند

در راه عقل خود پی افسانـــــه مــــی رود

گاهی همین که زمان شنود مـــی رسد

لبها گشوده و حرف بی راهـــه مـــی رود

گاهی زمین دو سه گلبرگ مـــــــی دهد

غافل به دست باد به ویرانه مــــــــی رود

گاهی در آب به صورت خود فخر می کنم

غافل که صورت خوش در زمانه مـی رود

اسب غرور نتــــــــــــاز به سکوی اقتدار

بین اسب اقتدار چه مستانه مـــــی رود

تا ناکجـاست مسیرش ای خفته در عـدم

خیز و نگـــر کـه اسب فریبـــانـــه مــــی رود 

گاهی همان کسی که به تو دست می دهد

خنجـر به دست دیگــــــر و خصمــانـه می رود

گاهی همان که هومنست و جوان در ره بهار

در بغض خود فرو شکستــه و پیرانـه می رود