نغمه های شاعری

شـــاعری سیب به دست
 
به همین سادگی
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱۳ : توسط : مهدی ا. هومن

 مقدمه ای بر شعر به همین سادگی

چند روز پیش در وبلاگ یکی از دوستان به عنوان (( به همین سادگی )) برخوردم . وبلاگ زیبایی که مدیر آن داستانهای کوتاه زندگی روزمره آدمی را با پیامهای اجتماعی و فرهنگی درآمیخته . با گذشت دو روز این عنوان در ذهنم جان گرفت و به زیبایی و حقیقتی که در آن نهفته است پی بردم و شعری بود که ناخودآگاه بر زبانم جاری می شد . از مدیر این وبلاگ درخواست کردم که بتوانم از عنوان وبلاگ ایشان در شعرم استفاده کنم و ایشان نیز درخواست مرا پذیرفتند .


این چنـــد کــلام مقدمــــه ای برای تشکـــــر و قدردانـــــی از خـــــــانم مریـــم مدیر وبلاگ (( به همین سادگی )) به آدرس ((http://www.beheshtenarenji.persianblog.ir)) شد که سخاوتمندانه عنوان وبلاگ خود را در اختیار من قرار دادند . امیدوارم این شعر در حدی باشد که لااقل عنوان زیبای (( به همین سادگی )) را زشت نکند . سپاس از ایشان به خاطر این حمایت و سپاس از ایشان به خاطر سبز بودنشان .

 

به همین سادگی است

عشق بازی با سیب

مست بویش شدن و

غرق رویا رفتن

به همین سادگی است

عشق بازی با گل

که نگاهت در گل زندگی پیماید

به همین سادگی است

عشق بازی در باغ

زیر آن درخت بید

بغل اقاقیا

بوی یاس وحشی

مسخ باغت بکند

رقص بید مجنون

خواب خوابت بکند

به همین سادگی است

عشق بازی با آب

پا برهنه در رود

پیش ماهی باشی

به همین سادگی است

عشق بازی با ماه

زیر نور مهتاب

عابر سکوت شبها باشی

درک باران بهار

عشق بازی با نسیم

بوسه های خیس یار

به همین سادگی است

گر که عاشق باشی

تنگ چشمی نکنی

چون شقایق باشی

گر بدانی عشق است

ریشه آزادی

گر ببینی عشق است

ابتدای شادی

به همین سادگی است

عشق بازی

آری