نغمه های شاعری

شـــاعری سیب به دست
 
گره کور
ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۳/۱٩ : توسط : مهدی ا. هومن

حس من اکنون حس کسی است که راه 3 ساعته ای را 15 ساعت طی کرده است . پشت سیاه بیشه در جاده چالوس مانده بودیم و صفی چندین کیلومتری از ماشینها تشکیل شده بود اما رانندگانی بودند که گمان می کردند خیلی باهوش هستند از سمت چپ جاده از ماشینهـای دیگر سبقت می گرفتند و همین کـار باعث شده بود کـه گره کور اتومبیلها سخت تر شود. نمی دانستند که همین کار آنها باعث می شود که بیشتر در این مسیر بمانند . در طول این چند ساعت شاهد چندین نزاع سخت بودم . با خود فکر می کردم که مشکل ما چیست ؟ فکر می کنم مشکل فرهنگی داریم . یک مشکل فرهنگی عمیق که تا زمانـی که حـل نشود سرنوشت ما در همه کارها مثل آن گره کور اتومبیل ها بی نتیجه و رو به زوال است.