نغمه های شاعری

شـــاعری سیب به دست
 
دوست داشتن
ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/۱٩ : توسط : مهدی ا. هومن

یادش به خیر اون روزها خانم شیرازی چه معلم خوبی برای من بود . اون سی سالش بود و من 19 سال . شاید بهترین رئیسی که من داشتم . جوان بود اما با تجربه هم بود . همیشـه حرفها و خاطراتش رو با من تقسیم مـی کرد . خوب یادم می آد اون روزی رو که کنار من نشست و گفت : ببین مهدی هر وقت خواستی به یکی بگی دوستش داری ، اگه حتی خیلـی هـم عاشقش شدی 6 ماه صبر کن ببین برات صبر می کنه یا نه ؟ بعد از 6 مـاه بهش بگـو دوستش داری اگـه واقعــاً دوست داشتــه باشه اونم واســه تو منتظــر می مونه . امیدوارم خانم شیرازی موفق باشه درسهای زیادی بهم داد . واسه همینه که من همیشه صبور هستم و منتظر