نغمه های شاعری

شـــاعری سیب به دست
 
خاطرات بی خاطره
ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٧ : توسط : مهدی ا. هومن

امشب شب خاطرات بی خاطره ایست ، شب تلخی است . به تلخی یک فنجان قهوه بدون شکر و درست مانند آن طعمی دارد که نمی دانی باید از تلخی آن رنجیده شوی یا از طعم آن مست . امشب تا صبح بیدارم و از این قهوه تلخ خواهم نوشید همانطور که آن حکیم یونانی جام شوکران را نوشید . شاید او هم نمی دانست از تلخی آن برنجد یا از طعم آن مست گردد .