نغمه های شاعری

شـــاعری سیب به دست
 
ترانه و سیب
ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٧ : توسط : مهدی ا. هومن

دیگر حرف ترانه و سیب نیست ، دیگر حرف یاس و مریم و باران نیست . دیگر همه چیز خاکستریست ، چون بر روی مردمک چشم ما لنز خاکستریست . چون مغز ماخاکستریست . آن دم شد که ترانه سر آمد . سیب بر روی شاخه گندید و باران سیاه شد و یاس و مریم بی عطر خوش و ما همه از این توهم مست که فردا چه می شود .