نغمه های شاعری

شـــاعری سیب به دست
 
انسانیت
ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱۸ : توسط : مهدی ا. هومن

آن لحظه که سیبی چیده شد ، آن لحظه که مریم پرپر شد ، آن لحظه که یاس خاکستر شد . آن لحظه را سوگ سزد ، آن لحظه را غم شاید ، که مرگ انسان اقتضای طبیعت است ، اما آیا مرگ انسانیت نیز چنین است ؟

دارا جهان ندارد ، سارا زبان ندارد 

بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد