نغمه های شاعری

شـــاعری سیب به دست
 
درخت سیب
ساعت ۱:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۳٠ : توسط : مهدی ا. هومن

می دانم یک روز بهار گل می دهی . مرا ببخش ، ما را ببخش که تو را فریب دادیم . به تو گفتیم بهار است و تو گل دادی ، غافل اینکه درخت سیب اگر در زمستان گل دهد ، گلهایش یخ می زنند و دیگر در بهار میوه نمی دهد . مرا ببخش که خود خام بودیم . خود نیز پژمردیم و افسردیم . درخت سیب ، می دانم دوباره به هرس احتیاج داری ، دوباره به مراقبت چندین ساله تا باز گل دهی . اما این بار به خدا با فکر ریشه تو را گرم خواهیم کرد نه با احساس .