نغمه های شاعری

شـــاعری سیب به دست
 
عابر
ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/٢ : توسط : مهدی ا. هومن

هیچکس عابر تنهایی من نیست ولی

لذتی دارد

در سکوت ممتد تاریک تنهایی من

دست در دست هم

دل به فریاد قناری دادن

بغض تنهایی شکستن در سکوت

دل بریدن از شب تاریک ممتد

رفتن و رفتن رسیدن تا لب دریای نور

  

عابر تنهاییم شو تا ببینی این سکوت

صد هزاران قصه دارد از غم تنهاییم

تا ببینی این شب تاریک من

از صدای پای تو خواهد شکست

تار و پودش از نگاه گرم تو خواهد گسست

عابرم شو کین مسیر

زندگی پیماید

بر لب دریای نورش قفل زندان تنم بگشاید

عابرم شو

عابر