نغمه های شاعری

شـــاعری سیب به دست
 
سه سال گذشت
ساعت ۳:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٧ : توسط : مهدی ا. هومن

به همین زودی سه سال گذشت . هنوز یادم هست خنده هایش را و زمانی که برایم سنتور می زد . قلبش جوان بود هر چند ایام جوانی را سپری کرده بود و آنچنان خندان که گویی در همه حال خبری خوش را بر زبان دارد . این جمعه مثل سالهای گذشته همه دور هم جمع شدیم تا یاد او را که همه ما را به با هم بودن و زنده دلی تشویق می کرد گرامی بداریم . دوستت دارم را همانگونه که او دوست داشت به دیگر اعضای خانواده بگوییم و دوستت دارم را همانگونه که از او می شنیدیم از دیگر اعضای خانواده نیز بشنویم .

یادش سبز