نغمه های شاعری

شـــاعری سیب به دست
 
انتخابات
ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۱۳ : توسط : مهدی ا. هومن

این روزها آنقدر از همکاران در مورد این موضوع شنیدم که خود نیز سعی کردم در مورد این موضوع مطالبی هرچند کوچک بنویسم . سه شنبه روز مهمی برای تمام کسانی است که اوضاع اجتماعی و اقتصادی جهان را زیر نظر دارند .سه شنبه انتخابات ریاست جمهوری در هفتمین دموکراسی دنیا آغاز خواهد شد . کشور ایالات متحده آمریکا با سابقه ای حدود 300 سال روندی زیبا از دموکراسی را نشان خواهد داد و البته در هر انتخابات درسهایی نیز وجود دارد که همه ما می توانیم با مشاهده آن از این درسها به سود خود استفاده کنیم . روندی که آزادانه در مقابل چشم دوربینهای تلویزیونی قرار می گیرد و در بعضی از برنامه های تلویزیونی مجری به طور اتفاقی شماره تلفنی را گرفته و با شخص آن سوی تلفن در مورد رئیس جمهور قبلی و فعلی سخن می گوید . پس فرصت خوبی است تا شاهد این روند باشیم .