نغمه های شاعری

شـــاعری سیب به دست
 
برنامه پنج ساله توسعه
ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۱۳ : توسط : مهدی ا. هومن

این برنامه پنج ساله توسعه کشور ما می باشد. دوستان عزیز خود بخوانید :

اعتماد: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دولت نهم با همکاری موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام در حال تبیین «برنامه پنجم توسعه براساس نگرش اسلام» به مدیران و کارشناسان سازمان سابق مدیریت و برنامه ریزی هستند؛ کارشناسانی که سابقه تدوین چهار برنامه توسعه یی را در پرونده خود دارند.دولت بنا دارد برنامه پنجم کشور را که از سال ۱۳۸۹ آغاز می شود براساس الگوی اسلامی تدوین کند. در این مطالعه از تصمیم گیران خواسته شده است به جای استفاده از کلمه «توسعه» واژه «تعالی» به کار برده شود و برنامه پنجم توسعه به «برنامه تعالی پنجم کشور» تغییر نام یابد.یکی دیگر از موارد گنجانده شده در این پروژه که با سفارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تهیه شده تبیین هویت توسعه با دیدگاه اسلامی است.

برخی پیشنهادها در پیش نویس برنامه توسعه اسلامی؛

تبدیل برنامه توسعه به برنامه تعالی

ارتباط با خدا و لمس و احساس ماورای شبکه هستی

تغییر بازه زمانی برنامه از پنج سال به هفت سال

ترویج ازدواج موقت به عنوان یک ارزش

آموزش جنسی به منظور تخلیه هیجانات

آموزش مهارت غذا خوردن

کاهش وعده غذایی از سه به دو وعده

تولید نوشابه سلامت با استفاده از دستور امام رضا(ع)