نغمه های شاعری

شـــاعری سیب به دست
 
جای خالی من
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۱٥ : توسط : مهدی ا. هومن

جای من خالیست در جشن گلاب

وقت گفتن از خطوط شعر نـاب

جای من خالیست وقت سرنوشت

وقت پیکـــــار تفکــــر با بهشت

وقت گفتن از گل یاس سفید

وقت رستن از دل شهر امید

جای من خالیست اما زنده ام

زآنکه مام مملکت را بنده ام

جای من خالیست اما نام من

سربلند است و جهان در کام من

بر سر قبرم گل سرخ است و سیب

نیست انجا خط و مصداق فریب

با دو چشمم دیده ام آن روز را

دوره مطـــرودی ناقــــوس را

دوره پیچک کنــــار این خـــدا

خوشه گندم به روی سفره ها

جای من خالیست اما جان من

می تراود از درون هر سخن

می شکافد سینه ابلیس را

این خطوط مبهم تدریس را

حق معظم می شود بار دگر

می شود ایمان ما خود یک خبر

می شود انسانیت دین مبین

دین هومن می شود دین زمین