نغمه های شاعری

شـــاعری سیب به دست
 
چک نویس
ساعت ۳:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢٢ : توسط : مهدی ا. هومن

شعر آنگه مفهومی دارد

که راستی را نگه دارد

انسانیت را بخواند 

 که راه شهامت داند

نه در مدح کسی باشد

و یا اشک از چشمی بخواهد

می خوانم چون در شعرم

راز است و حس است و درد

شعری برای محرومان

با عطر و بوی بهاران