امیرالمومنین علی (ع)

شهای قدر از راه رسید و ایام شهادت اولین امام شیعیان ،‌امام علی (‌ع) . اگر معتقد به این امام هستیم حیف است که این شبها بیاید و ما بهره نگیریم ، اما بهره با عزاداری ، سیاه پوشیدن و عزادارانی که هیچ تغییر رفتاری در منش و کنش خود ایجاد نکرده اند حاصل نمی شود . برای کسانی که معتقد به این ایام هستند شاید این ایام امتحانی باشد که پس از گذراندن چند هفته از ماه رمضان مشاهده کنند آیا تغییر رفتار و کردار داشته اند یا نه . اگر پاسخ آنها به تغییر منفی باشد . یک شب قدر نه ، بلکه صدها شب زنده داری در شب قدر نیز نمی تواند بهره ای برساند . مگر نه اینکه آن پیامبر بزرگ فرمود :‌ یک ساعت تفکر بهتر از صد سال عبادت است . اندکی تفکر کنیم و بعد ....

شاید بعد بتوانیم حس کنیم لذت بودن با بچه های شیرخوارگاه آمنه را ،‌دیدن خنده هایشان را و کودک شدن با آنها را که اگر در این شبها عبادتی روا باشد ، همانا دیدن صورتهای معصومانه این کودکان است .   

/ 1 نظر / 6 بازدید