بهت در ساحل

به دریا رفته بودیم برای متاعی گران بها . برای اینکه بتونیم تو هوای دریا نفس بکشیم . برای اینکه بتونیم دستای پریای دریایی رو بگیریم ، که گرفتیم اما افسوس که نسل دیگه گفت : ملوانها مانکن هستند ، سیر هستند ، احمق و نادان هستند . افسوس درک نکردند مفهوم نامه نگاری رو ، هنوز به فکر کفتر بازی بودند . افسوس نمی دونستند هوای تازه دریا در یک لحظه به وجود نمی آد ، وسط دریا هست که هوا تازه می شه . نمی دانستند ملوانها جادوگری بلد نیستند . از ملوانها نامه های عاشقانه می خواستند اما خود عاشق نبودند .

/ 0 نظر / 7 بازدید