کتاب غزل غزلهای سلیمان

سرانجام آخرین کتاب مهدی ازوج( هومن )‌ با عنوان : غزل غزلهای سلیمان به چاپ رسید . مجموعه ای از اشعار کلاسیک برای کسانی که می خواهند در مورد اشعار فکر کنند . برای تهیه این کتاب به لینک زیر مراجعه نمایید : http://www.raznahanbook.ir/index.php/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8/%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1
/ 0 نظر / 61 بازدید