انسانیت

آن لحظه که سیبی چیده شد ، آن لحظه که مریم پرپر شد ، آن لحظه که یاس خاکستر شد . آن لحظه را سوگ سزد ، آن لحظه را غم شاید ، که مرگ انسان اقتضای طبیعت است ، اما آیا مرگ انسانیت نیز چنین است ؟

دارا جهان ندارد ، سارا زبان ندارد 

بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
مریم ربیعی

من الان ذوغ مرگم اما پرپر شد چیه مثبت حرف بزن ازش .