روز دختر

دوغدر

چیثر او ختاد

د ایثرا او ذریه

مانا نمه سو دو ایثرا

توا زن تهم هورخشیت

رواخشان هر دمانا

او خنست رهومنه مانتره

یاتو کد#مهدی_ازوج_هومن

روز دختر را به همه دختران این سرزمین شادباش می گویم . خط خطی من به زبان پارسی سره که چهار سال قبل در چنین روزی نوشتم تقدیم همه شما دختران سرزمینم


کانال تلگرام : @mehdiezoj


/ 0 نظر / 42 بازدید