روز خیام

روز خیام این فیلسوف و اندیشمند که قرنها جلوتر از روزگار خویش زندگی می کرد گذشت و کسی در سرزمینش یادی از او نکرد . شاید هنوز هم بسیاری نفهمند او چه می گفت . روزش گرامی 

/ 0 نظر / 41 بازدید