موج بازی

بعد از آن موج ، موج بازان حرفه ای آمدند تا روی موجها اسکی روی آب بازی کنند . بیچاره ها هر کاری کردند که مدت زمان بیشتری روی موجها بمانند نشد . چون هم می خواستند اسکی بازی کنند و هم مراقب بودند که مسوولین زحمتکش بهداشت دریا از آنها دلگیر نشوند.

/ 0 نظر / 6 بازدید