نازنین

نازنین شعر نوشتم که تو جانم بشوی 

قلب خود وقف کنی جان جهانم بشوی 


من به تو بیشتر از نور سحر محتاجم 

تو بیا تا به سحر ورد زبانم بشوی 


طعم شیرازی می خوب به من می چسبد 

باید این بار خودت مسخ لبانم بشوی 


لحن و آوای تو دل را به تلاطم انداخت 

یک نفس کاش شود روح و روانم بشوی 


با تو این ساعت دل از حرکت باز افتاد

نازنین قول بده عشق زمانم بشوی 


هومن و دفتر شعری که پر از بی حرفی است

کاش در دفتر من شرح بیانم بشوی 


#مهدی_ازوج_هومن، #هنر، #شعر

آدرس کانال اشعار

@mehdiezoj

/ 0 نظر / 31 بازدید