مشروطیت

در تاریخ هر کشوری نقاط روشن و تاریک زیادی وجود دارد .( منظورم ز هر کشور کشورهای تازه تاسیس سی و چند ساله مانند حاشیه خلیج فارس نیست ). تاریخ سرزمین پارس نیز جدا از این قانون طبیعی و تاریخی نیست و بدون شک یکی از روشن ترین نقاط عطف در آن سالروز مشروطیت است . هرچند که دشمنان ایران کهن تمامی همت خود را مصروف این می کنند که این نقطه شفاف تاریخ ایران را مخدوش کنند اما تلاش برای آزادی و آزادیخواهی در ایران آنچنان است که هیچگاه هیچکس فراموش نخواهد کرد که بیش از صد سال پیش و در حالی که بسیاری از ممالک جهان حتی اروپایی طعم دموکراسی را نچشیده بودند ایرانیان مزه گوارای آن را نوش کردند . مشروطیت در ایران بانی آنچنان تحولات عظیم و شگفت آوری شد که امروزه بنگاههای خبرپراکنی از غربی ترین تا شرقی ترین آنها جرات یادآوری آن خاطره را در ذهن مردم ما ندارند . چهاردهم مرداد ماه سالروز ‏‌رشادت ها و شجاعت افرادی مانند سردار اسعد‏‏ ، ستارخان و باقر خان و هزاران مرد و زن گمنامی که نامشان در بلندای تاریخ این ملت فراموش کار گم شده است گرامی باد . به کودکان آینده خود بگوییم اگر این کشور افرادی مانند میرزاآقاخان نوری داشته که نقش رابط سفارت روسیه و انگلستان را بازی می کردند ، افراد شجاع نیز کم نداشته که افتخاراتی چون مشروطیت را رقم زده اند 

/ 1 نظر / 37 بازدید
مریم ربیعی

من دلتنگ اون لحضه های بی هوا هستم . من تخته یاد گرفتم