عشق من و تو

با طلوع صبح دیگر فکر بوئیدن یاس 

بوسه بازی من و تو عصر خوب رنسانس

در افق صدها بار دیده ام از ره دور

عصر زیبایی تن رنسانسی از نور

در زمان منتظریم چون من و تو مائیم 

در جهان خلقت من و تو تنهاییم

بی خود از خود شده ام دست تو در دستم 

باز با عطر تنت تا سپیده مستم

در لبان سرخت ناز دنیا داری

عاشق ناز توام سیب حوا داری

من خدا را دیدم در پس خنده تو 

سینه مخمل تو فکر بالنده تو

نفست در تن من عشق می پیماید

در زمانی که لبت لب من می ساید

تن تو یاس سفید در گلستان بی تا 

بوی شبنم دارد وقت خوب رویا

نازنین بوسه بده باز فرصت داریم 

تا که ماه اینجا نیست من و تو بیداریم

سجده گاهم چشمت لب تو ساغر من 

قلب خوش نقش تو شد قبله گاه هومن

/ 1 نظر / 7 بازدید
آلباترا

wooooooow! اینا کجا بود من ندیده بودم؟!