تیر یعنی

تیر آمد

آغاز تابستان

تیر یعنی طی مسیر

تیر یعنی آتش داغ تابستانی پیر

تیر یعنی عشق من به تو یعنی عشق عالمگیر

/ 3 نظر / 6 بازدید
مریم ربیعی

تیر برای من تنها یه معنی دازه هدیه تولد خریدن . کلی آدم هستند که باید براشون هدیه بگیرم[چشمک]

رها

گرم بود و پر احساس.[گل]