خبر داغ

خبر داغ ،

شبی طولانی است‌

که در این مسلخ تاریک و سیاه

غزل آخر شاعر

شده مسخ سایه 

که هرزگاه به دیوار اتاق

شکلک تازه ای از طاهرگی می سازد

و قلم در سخن چشم ترت

به هر انکار دلش می بازد

خبر داغ

نگاهی سرد است ،

که به شب می جوشد

و تنش جامه تحریک مرا می پوشد

خبر داغ

لب مسمومی است

که سحر را به شماتت می برد

سفره ی نان و پنیر فردا

به شناعت می خورد

و در آن دورتَرَک

کورسوی نوری

که زند سوسویی

بی حیا می آزرد

خبری داغ در این شب زدگی

چشمهایی به لبی دوخته است

هر چه هست این خبر داغ ولی

صبح را

هیزم افکار شبت سوخته است


#مهدی_ازوج_هومن

@mehdiezoj

/ 0 نظر / 8 بازدید