نمایشگاه کتاب سال 92

همیشه بهار که می شود ولوله ای در جانم می آید که فصل خواندن اندیشه ای نو آمده است . امروز تا همین دقایقی پیش در مصلی تهران بودم تا شاهد بیست و ششمین نمایشگاه کتاب تهران باشم . چه بگویم که ما مردمان تکراری  شده ایم . دیگر طرح روی جلد کتاب برادران کارامازوف ،‌ کتاب های آل احمد ،‌ مردان مریخی و زنان ونوسی و ... عوض کردن و تجدید چاپ آن که نمایشگاه نمی خواهد .عناوین جدید کتاب انگشت شمار تر از آن چیزی بودند که گمان می کردم و این خود نشان از تکراری بودن ما دارد . بیست و ششمین دوره فروشگاه کتاب آغازشد و انتظار داشتم بسیار بهتر از این می بود. کاش ناشران و مردم می دانستند تولید فرهنگ این نیست که منطق الطیر عطار ، کتابهای شریعتی و .... را با طراحی جلد جدید برای هزارمین بار چاپ کنیم . تولید فرهنگ یعنی زایش فکر نو .

/ 1 نظر / 37 بازدید
مریم ربیعی

[لبخند][لبخند]آخ گفتی