فیلم 300

چند سال پیش وقتی اولین قسمت فیلم سیصد به نمایش درآمد ، دیگ غیرت عده ای به جوش آمد و فحش و ناسزا را حواله آمریکا و کارگردان این فیلم کردند . این میان بودند عده کمی که با بضاعت اندک خود شعر و ترانه ای در مدح تاریخ ایران ساختند اما صدا و سیمای ما و بانیان سینمایی این کشور به جای اینکه با فیلم فانتزی سیصد به مبارزه فرهنگی بپردازند سریال مختار را ساختند که مبرهن است ریشه در تاریخ چند هزارساله ما دارد ! متاسفم ،‌متاسفم و متاسفم برای کسانی که از تاریخ تنها بخشی را می خوانند که خود دوست می دارند . بعد از سالها اینک قسمت دوم فیلم سیصد بر پرده سینماها آمده . این   بار نیز در تحریفی دیگر باره ،‌این فیلم نشان می دهد که آرتمیس تنها فرمانده نبرد سالامیس یونانی بوده . بگذریم از اینکه آرتمیس فرمانده یکی از ناوگانهای دریایی ایران در زمان خشایارشاه بزرگ در آرتش ایران نبوده است (وی در زمان داریوش در آرتش ایران خدمت می کرد و در زمان خشایارشاه نامی از او در تاریخ ایران نیست)ولی روی سخنم با مردمی است که می دانم بسیاری از آنها این زن را که یکی از مفاخر تاریخ ماست نمی شناسند . . وقتی ما تاریخ خود را ندانیم . دیگران برای ما تاریخ می سازند . نمونه این تاریخ سازی را در سریالهای ترکی ،‌سریالهای عربی ،‌فیلمهای غربی و حتی سریالهای صدا و سیمای خود می توانیم بیابیم . از آن کارگردان ترک تا عرب تا صداوسیمای ما همه به وظیفه خود عمل می کنند به جز ما . کاش ما هم به وظیفه خود که شناخت ملیت و ایران پرستی است عمل کنیم .

/ 0 نظر / 40 بازدید