ارزش

ارزش هر کسی را خود آن شخص تعیین می کند . قدری فکر کردی ؟ باور کن و باور داشته باش که ارزش تو بیش از این است که گمان می کنی . باور کن تو بیش از این می ارزی . ارزش خود را حفظ کن . و دلخوش به بازی عروسکها نباش . عروسکها تنها ارزش نگاه کردن و بازی کردن دارند اما از بازی آنها هیچ چیز تغییر نخواهد کرد .

/ 0 نظر / 39 بازدید