آبان

آبان از راه رسید . فرشته الهی از راه رسید و من باز به سراغ کودکیمان رفتم . تازه به مدرسه عادت کرده بودیم و یاد گرفته بودیم خطوطی هر چند کج را به نام الف و ب و پ بنویسیم . یادش بخیر . آنروزها به نظرم انسانها مهربان تر بودند . فامیل و همسایه به ما نزدیک تر بودند . و اگر غمی بود ، درد اسرای ایرانی در زندانهای عراق بود و خرابی پس از جنگ . درد غربت در سرزمین خویش نبود . درد نامردمی نبود .درد عاشقان بی وفا نبود. عشق اینچنین کم بها نبود .

/ 3 نظر / 6 بازدید
زهرا

این بچگی هم عالمی داره ها[چشمک]

مجید

پيش امواج حوادث پايداري سهل نيست مرد بايد تا نيانديشد زطوفان مرد كو؟