دوستت دارم

چگونه و با چه زبان ایما و اشاره ای بگویم که دوستت دارم ؟ شاید حیا به من این اجازه را نمی دهد که به زبان بیاورم اما تو خود از نوشته هایم آن را بخوان . می فهمی اشعارم را ؟ کاش لابلای اشعارم که می خوانی صدای دوست داشتن مرا نیز به گوش بسپاری . حالا می فهمم چرا یک روز محمد به من گفت دوستت دارم واژه خطرناکی است اگر کسی معنی آن را بفهمد 

/ 10 نظر / 34 بازدید
*ღ*مرد احساسی*ღ*

خدایا نگویم دستم بگیر عمریست گرفته ای مبادا رها کنی ....................... این چندمین باره میام وبتون...اما شما بهم سر نمیزنید.... اشکال نداره...بسکه وبتون قشنگه بازم میام

*ღ*مرد احساسی*ღ*

خدایا نگویم دستم بگیر عمریست گرفته ای مبادا رها کنی ....................... این چندمین باره میام وبتون...اما شما بهم سر نمیزنید.... اشکال نداره...بسکه وبتون قشنگه بازم میام

*ღ*مرد احساسی*ღ*

خدایا نگویم دستم بگیر عمریست گرفته ای مبادا رها کنی ....................... این چندمین باره میام وبتون...اما شما بهم سر نمیزنید.... اشکال نداره...بسکه وبتون قشنگه بازم میام

*ღ*مرد احساسی*ღ*

خدایا نگویم دستم بگیر عمریست گرفته ای مبادا رها کنی ....................... این چندمین باره میام وبتون...اما شما بهم سر نمیزنید.... اشکال نداره...بسکه وبتون قشنگه بازم میام

*ღ*مرد احساسی*ღ*

خدایا نگویم دستم بگیر عمریست گرفته ای مبادا رها کنی ....................... این چندمین باره میام وبتون...اما شما بهم سر نمیزنید.... اشکال نداره...بسکه وبتون قشنگه بازم میام

*ღ*مرد احساسی*ღ*

خدایا نگویم دستم بگیر عمریست گرفته ای مبادا رها کنی ....................... این چندمین باره میام وبتون...اما شما بهم سر نمیزنید.... اشکال نداره...بسکه وبتون قشنگه بازم میام

*ღ*مرد احساسی*ღ*

خدایا نگویم دستم بگیر عمریست گرفته ای مبادا رها کنی ....................... این چندمین باره میام وبتون...اما شما بهم سر نمیزنید.... اشکال نداره...بسکه وبتون قشنگه بازم میام

*ღ*مرد احساسی*ღ*

خدایا نگویم دستم بگیر عمریست گرفته ای مبادا رها کنی ....................... این چندمین باره میام وبتون...اما شما بهم سر نمیزنید.... اشکال نداره...بسکه وبتون قشنگه بازم میام

فائزه

آهای مفرد غایب ... ضمیر لحظه هایم که او باشد "قید" همه چیز را می‌زنم و هیچ حرف "اضافه ای" در کار نیست... [گل][تایید][لبخند]

فائزه

سلام عالی بود بسیار بسیار عالی [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]