دنیای جدید

می خواهم به دنیای جدید پا گذارم

جای پایی نمی بینم

عینک مات من

روی میز

روبرو تاریک است و

من بی زار از راه تاریکی

فکر من انگار سمفونی است

مثل آهنگ موتزارت

فلوت سحرآمیز

لعنت به این دنیای مجازی

چگونه دنیایی است که همه را در پوست خود له می کند

اینجا هوایی نیست

ردپایی نیست

اما

اما فکرم بودن گرفت

گمان کردم شیطان ذهنم است

فریاد زدم :

برو

می خواهم به دنیای جدید پا گذارم

جای پایی نیست

فکرم گفت :‌

اندکی جستجو کن

جای پای تو همین نزدیکیست

/ 0 نظر / 6 بازدید