عشاق جهان


گاهی اوقات یه شعری می نویسی که نمی دونی از کجا بهت الهام میشه . شاید اسمش رو بذارم مولوی گونه


در صف عشاق جهان آخریم

مهر شهنشاه بتان می خریم


با همه ی مستی ما شیخ شهر

باز بدان از تو مسلمان تریمشاعر : مهدی ازوج (هومن )


/ 0 نظر / 22 بازدید