۱۴ تیر روز قلم

خوشا به حال قلمهایی که شاد و آزاد می نویسند ، قلمهایی که نان قلب مردم را می خورند نه سکه های طلایی این و آن .‌ قلم را پاس بدارید که خداوند شما را به آن قسم داده . قلم را در رقص شادی و غم مردم باید مصرف کرد . قلم مقدس است مثل آب ، آینه و نگاه کودکان معصوم ، نگاه پدران رنج دیده ، نگاه مادران نگران . جایگاه آن ، جامدادی ذهن نیست . دلش می شکند و لبش سرد می شود .‌


#مهدی_ازوج_هومن 


/ 0 نظر / 46 بازدید