دنیای زشت

دنیا خیلی خیلی می توانست زیباتر شود . اگر ما می آموختیم که با هم حرف بزنیم نه بر دهان هم بزنیم . دنیا خیلی خیلی زیباتر می شد اگر به عقاید همدیگر احترام می گذاشتیم . دنیا خیلی خیلی زیبا می شد اگر از کسی بت نمی ساختیم . دنیا خیلی خیلی زیباتر می شد اگر تهمت نمی زدیم ،‌مودب بودیم و وجدان داشتیم . اگر برای کسی نقشه نمی کشیدیم برای فریبش و در یک کلا دنیا خیلی خیلی زیباتر می شد اگر انسانیت پیشه می کردیم .

/ 1 نظر / 44 بازدید
زهرا

سلام.. به وبتون سر زدم.. به وبم یه سری بزنید.. بازم متن بزارید[پلک]