کوبانی

کوبانی بایست .

دیر نیست زمانی که داعش سر تعظیم در مقابل دختران و پسرانت فرود بیاورد.

هم تبار من تو  را ایرانی مجوس و آریایی واجب القتل نامیدند .

نمی دانند آریایی هیچگاه زانو نمی زند حتی اگر آسمان از قامتش کوتاه تر باشد .

نمی دانند هر جا که کرد هست آنجا ایران است . 

کوبانی بایست که خدا با ماست نه در سرنیزه ها .

/ 8 نظر / 53 بازدید
مریم ربیعی

[گل][لبخند]

خاطره

آریایی هیچگاه زانو نمی زند حتی اگر آسمان از قامتش کوتاه تر باشد . [گل]

مریم

کوبانی بایست که خدا با ماست نه در سرنیزه ها . [دست][دست]

فائزه

سلام بسیار با احساس[تایید][گل]

شکفته

همچون همیشه بی نظیر.

مریم ربیعی

داعش مثل قانون نیرو است از بین میره اما جای دیگه با یه اسم دیگه سر در میاره . طالبان داعش و... اینا به سن من قد میده حالا قطعن تو بهتر خبر داری