شعار

تنها ابله ها شعار می دهند . تنها کسانی شعار می دهند که چیزی برای ارائه ندارند . آن وقت است که دست ها را مشت می کنند و به این و آن ناسزا می گویند . اینگونه است که خود را مطرح می کنند چون چیز دیگری برای مطرح شدن ندارند . مردان زنان عمل مانند مردم اوکراین هستند که پای شعار خود می ایستند ولو به قیمت سقوط شاخص های اقتصادی کشورشان 

/ 0 نظر / 45 بازدید