شادی

این دو روز شادم . همینطوری و بی هوا . دلیل خاصی هم برای شادیم ندارم . کاش همه انسانها بی دلیل شاد باشند . بی  دلیل در رفاه باشند . بی دلیل لبخند سهم همه باشد . سهم همه بدون استثنا 

/ 3 نظر / 38 بازدید
akbri

برای خوانش بیایید

فائزه

سلام ممنونم برای کامنهای با محبت شما[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

خاطره

کاش.................