تکرار

تکرار مکررات است اما هر روز باید برای خود یک جمله را تکرار کنی تا در ذهنت نهادینه شود و مادام که به معنای آن پی نبرده ای باید تکرار کنی . پس هر لحظه که می توانی با خود زمزمه کن :‌من عروسک نیستم . من بازیچه نیستم . من شخصیت دارم . من فکر می کنم . علی شریعتی بود که گفت :‌نامم را پدرم انتخاب کرد ، نام خانوادگیم را یکی از اجدادم ،‌دیگر بس است راهم را خودم انتخاب خواهم کرد .پس با خود زمزمه کن و ایمان داشته باش که بیشتر از دیگران می فهمی و هرچه دیگران انتخاب می کنند و می گویند انتخاب درست نیست .دیگران تو را فقط برای بزم خویش می خواهند . 

/ 1 نظر / 39 بازدید
فائزه

سلام نوشته ی فو ق العاده ای واقعا عالی،ولی راه را هم نمی گذارند که خود انتخاب کنیم،درسته کاملا موافقم دیگران تو را فقط برای بزم خویش می خواهند[تایید][گل]