سکوت

از قدیم و ندیم می گفتند خنده تلخ من از گریه غم انگیز تر است . حالا سکوت تلخ من از گریه غم انگیز تر است .امیدوارم جهان بر کام من بچرخد 

باید از سمت خدا معجزه نازل بشود 

تادلم باز دلم باز دلم دل بشود

تا همین چشم پر از روزن امید شود 

شاید امید از آن معجزه حاصل بشود 

/ 1 نظر / 46 بازدید

[ناراحت]