پدر بی شرفـم گــر پدری نیک بدی 

شهد دنیا به دهـان منـه دیوانه بدی 

یاد می داد به من مهر به میهن چون است 

مام میهن به جهان از غم ما دلخون است 

 

پ.ن: اینقدر گریه کردم که دیگر خنده ام گرفته !

/ 0 نظر / 45 بازدید