گوشهای کر

گوشها کر شده است . در خانه ای که گوشها کر است بهتر است دیگر چیزی نگویی و تنها دعا کنی پس از حادثه که این گوشهای کر باز می شود . چهره های بهت زده مردم گریان از این خود زنی نباشد .

/ 1 نظر / 36 بازدید
حوریه

واقعا گاهی ادم خسته میشه از حرف زدن با کسایی که نمیشنون.