خداحافظی علی کریمی

علی کریمی فوتبالیستی که برای کارهای عام المنفع خود هیچگاه دوربینی به دنبال خود نمی برد از فوتبال خداحافظی کرد . کسی که اگر کمک می کرد بی توقع این کار را انجام می داد . هیچگاه در جلوی دوربین کارهایش را جار نمی زد .هیچگاه دوربین با خود به مراسم فلان عزاداری یا فلان جشن نمی برد.  جادوگر فوتبال ایران نیز مانند همه بزرگان فوتبال با بی مهری از فوتبال رفت . پیش از او نیز جوانمردانی بودند که بدون حتی بازی خداحافظی فوتبال را ترک گفتند . اصولا عاقبت ورزشکار مردمی بودن این است . قلبها را تسخیر می کنی و کسانی که قدرتی دارند به تو توجهی نمی کنند و علی کریمی نیز مانند تمامی ورزشکاران مردمی راه قلبهای مردم را برگزید . خط وبلاگ من ادبی است اما انسانی نیز هست و روحیه جوانمردی علی کریمی  ناخودآگاه انسان را به تمجید از او وامی دارد .

/ 0 نظر / 21 بازدید