فکر برتر

کمی فکر برتر داشته باش . حداقل کمی فکر کن . قصه ای را نپذیر که در خور جایگاه تو نیست . ارزش انسانی تو بیش از این است  . زندگی تو زیبا تر از این است که تو می بینی . 

/ 0 نظر / 5 بازدید