هفت سین من


یار دیرینم سلام و سال نو پیروز باد 

یار من هر روز تو جان پرور و نوروز باد 

گفتم این نامه نویسم بر تو شاید سال نو

گم شود از تو بدی و ظلمتت پاسوز باد 


آتش زرتشت روشن شو بهاران آمده 

باز هم نوروز من از سوی ایران آمده 

پشت البرز از بهاران سبز و گل افشان شده

باد نوروزی بر این ایام مهمان آمده 


هفت سین از پیچ و تاب سالها می آیدت 

بر فلات عشق و ایمان مهر دل می بایدت 

معبد آذرگشسب از فال نو سیراب شد 

خنده های مهرورزان عشق را می زایدت 


در سرور جاودانی باش در بلخ و هرات 

تاشکند و نخجوان و جای جای این فلات 

رمز باقی ماندن این مرز باشد این سرور

یک به یک هر دشمنی را کرده در صد قرن مات


سایه مزدا همیشه بر سرت بادا بلند 

در پناه مام میهن دور باد از تو گزند

یاد تو این قلب را آری گلستان می کند

همتت جان می دهد این چرخ گردون نژند 


تن سلامت باد و روحت در سعادت یار من 

دور باد از تو دل بد طینت هر اهرمن 

چون سلامت در تنت باشد سعادت در روان 

روشنی بخشد وجودت در دل هر انجمن 


از سکوت فکر ما روح زمین سیراب باد 

هرکجای این جهان سرمستی مهراب باد 

تن سلامت باد و دل شاد و فلک از شوق تو 

خواب باد و نقشه های انگره بر آب باد


با من از گردون مگو ایران گلستان می شود 

بار دیگر این زمین آنِ بهاران می شود 

جای جای آن پر از سرمستی و شوق بهار 

از سلام عشق اینجا نور باران می شود


نازنینم هفت سینم جلوه ی زیبا نداشت 

سرکه و سیب و سماق و سفره ی دیبا نداشت

پیر شد هومن ولی این هفت سین باشد جوان

گرچه چیزی از قشنگی های این دنیا نداشت سایه اهورا ، سلامت تن،سعادت روح، سرمستی بهار،سلام عشق،سکوت فکر ،سرور جاودان 

هفت سین آریایی مهدی ازوج (هومن) پیشاپیش تقدیم همه شما عزیزان #مهدی_ازوج_هومن

/ 2 نظر / 107 بازدید
7rozane

بسیار زیبا بود اینکه مسط اسمت نوشته ازوج ینی چی ؟ هه در مورد شعرت بخام بگم یه خورده زیاد تاریخی میزد خخخخ به اطلاعاتم افزوده شد مرسی اقا مهدی یا همون هومن خودمون خخخخخخخخ

7rozane

ها تخلصته خخخخخخخخخخخخخ