باستانی پاریزی

بهار آغاز شد با مرگ استاد باستانی پاریزی . کسی که خالق کتاب تلاش آزادی است . کتابی که هرکس که فارسی می داند باید بخواند . استاد پاریزی رفت اما یادش جاودان است و روحش پر از عطر نسترن و سیب .یادش سبز 

/ 1 نظر / 39 بازدید
سمیه

روحشان شاد یادشان عزیز و مانا[گل]