کتاب غزل غزلهای سلیمان در نمایشگاه کتاب تهران

کتاب ( غزل غزلهای سلیمان ) آخرین مجموعه اشعار مهدی ازوج ( هومن ) در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران . سالن عمومی ردیف شانزده شماره بیست و چهار . انتشارات راز نهان

با توجه به فروش خوب این مجموعه از چاپ اول این کتاب تنها تعداد محدودی باقی مانده است

همچنین برای سفارش آنلاین می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید :


http://www.raznahanbook.ir/index.php/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8/%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1

/ 0 نظر / 49 بازدید