سلام

سلام ..... من تازه آمدم

من تازه زاده شدم

برای شعر پارسی

دستم گیر

دستت گیرم

اینجا مکانی است تنها برای شعر

برای هنر

برای فرهنگ ایران

برای هر ایرانی

/ 0 نظر / 5 بازدید